Terminologie

kineziologický tejpink - je tejpování pomocí elastických samolepících pásů při protažení svalů pro uvolnění svalu, odstranění sv. křečí

HSS - hluboký stabilizační systém trupu a páteře jsou svaly, které se podílejí na udržení trupu vůči gravitační síle Země ve vzpřímeném postavení a během všech aktivit při chůzi, běhu, stoji a sedu. Funkcí Hlubokého stabilizačního systému je přesném postavení hlavy, páteře a jejích kloubů a pánve vůči sobě. Koordinace těchto svalů umožňuje přesné nastavení a optimální tlak v kloubech mezi lebkou a prvními obratli, v průběhu páteře je tlak optimalizován ve skloubeních žeber vůči páteři, jednotlivých obratlů nad sebou v meziobratlových ploténkách, dále je koordinací svalů optimalizován tlak a postavení přechodu páteře a pánve a lopat kostí kyčelních vůči kosti křížové a kostrči.

balanční plochy - cvičební pomůcky, vrchlíky balóny, bossy, úseče pevné a vzduchové, posturomed

individuální léčebný tělocvik - individuální cvičení při odborném dohledu, zaměřené na problematickou část těla, svalové skupiny nebo cvičení celého těla

cvičení na balónech - cvičení na míčích ve skupině, popř. na balančních plochách pro aktivaci HSS

měkké techniky - technika, ovlivňující kůži , podkoží a svaly, plus protažení příslušné oblasti

reflexní masáž - masáž ovlivňující, především vegetativní systém

fyzikální terapie - systém elektro-přístrojů, využívajícich elektrických a fyzikálních vlastností

individuální léčebný tělocvik - systém cvičebních úkonů pro zlepšení kondice pacienta

mobilizace páteře a periferních kloubů - specializovaná technika pro uvolnění kloubů

cvičení na neurofyziologickém podkladě - systém cvičebních úkonů pro zlepšení kondice pacienta, využívajících speciálních metod rehabilitace

kineziologické vyšetření - vyšetření pacienta

mechanoterapie - cvičení s pomůckami pro zlepšení kondice, síly svalů, zvýšení rozsahu pohybu...

instruktáž - zacvičení pacienta  pro možnost a nutnost cvičení doma

Malý seznam nemocí určené k rehabilitaci

CMP - cévní mozková příhoda

LCA - přední křížový vaz

skolióza - též VDT vadné držení těla

artróza - patologické opotřebení kloubu

ploché nohy, halux valgus, hemiparéza, karpální tunely, tenisový loket, zlomenina

Kontakt

rehabilitace-mařatice Větrná 1390
Uherské Hradiště
Mařatice, Na východě
68601
775 579 503 rehabilitace-maratice@seznam.cz